365Tools به 365 ابزار خوش آمدید
مته تیز کن

مته ها در اثر استفاده مکرر به تدریج کند شده و خاصیت براده برداری خود را از دست می دهند لذا مجدد باید آن ها را تیز کرد تا دوباره قابل استفاده شوند.

ادامه استفاده از مته کند شده ممکن است به شکستن یا نرم شدن نوک مته بی انجامد. همچنین تیز کردن مته به روش نادرست نیز همین نتایج را به دنبال خواهد داشت. اگر مته ای به شدت سوخته باشد، لازم است تمام ناحیه سوخته شده را سنگ زده و کامل از بین برد. نکته قابل توجه در مورد خنک کردن مته هنگام تیز کردن این است که نباید مته ها را در حین تیز کردن بلافاصله در آب خنک کرد. زمانی که مته دارای دمای بالایی باشد اجازه دهید در هوا خنک  شود سپس به ادامه کار بپردازید زیرا شوک ناشی از سرد کردن سریع مته ممکن است در مته ایجاد ترک کند.

راهکار هایی برای تیز کردن مته:

زاویه آزاد پشت لبه برشی 

برای جدا کردن موثر براده توسط لبه برشی، سطح پشت لبه برشی باید کمی زاویه آزاد داشته باشد. بدون وجود این زاویه آزاد، براده برداری توسط لبه برشی امکان پذیر نمی باشد. از طرف دیگر اگه مقدار این زاویه زیاد باشد لبه برشی ضعیف خواهد شد؛ زاویه آزاد کمتر نیز باعث خواهد شد قسمتی از پشت مته به سطح قطعه کار مالیده شود و پیشروی مته داخل سوراخ به کندی انجام شود.

زاویه تمایل و طول لبه برشی

نوع متریال قطعه کار، تعیین کننده زاویه تمایل مناسب نوک مته است. زاویه هر دو لبه برشی نسبت به خط محور مته باید مساوی باشد ( برای اغلب موارد زاویه هر لبه برشی با محور طولی باید 59 درجه باشد)

اگر زاویه تمایل لبه های برشی با هم برابر نباشد تنها یک لبه برشی عملیات براده برداری را انجام میدهد و سوراخ حاصل را گشادتر می کند.

اگر زاویه تمایل لبه های برشی و موقعیت جان مته هردو با خطا تیز شده باشند ممکن است مته خیلی زود دچار شکست شود.